Angående corona-viruset

26 mars, 2020 av Erica Aronsson
Vi har idag haft styrelsemöte på scoutgården. Den pågående Corona-pandemin väcker många frågor. Vi vill bara förtydliga att Annestorpsdalens scoutkår fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riskbedömningar för verksamheten. Veckomöten fortsätter och vi vill påminna om hur viktigt det är att alla som kommer till mötena inte har några symptom.
Vi prioriterar aktiviteter för barnen men minskar på träffar där vi samlar vuxna. Vi kommer därför inte att ha några föräldramöten utan info skickas via mejl och fixardagen skjuts upp till efter sommaren.
När det gäller kommande hajker och vårt årliga Djursjöläger ställer det ytterligare krav på riskbedömningar. Vi vet ännu inte om vi kan genomföra Djursjölägret på samma sätt som vi brukar. Vi har för avsikt att genomföra någon form av aktivitet den helgen. Nästa styrelsemöte hålls 21 april och då hoppas vi kunna fatta ett beslut. När det gäller andra aktiviteter kommer info från respektive avdelning.
Var rädda om er!
/Styrelsen