Avdelningar

I vår scoutkår finns det tre avdelningar för spårare, två för upptäckare, en för äventyrare, en för utmanare och en för roverscouter.

Avdelningarna har möten en kväll i veckan. Vi brukar även åka på minst en hajk och ett läger per termin, ibland tillsammans med andra kårer. Terminens aktiviteter planeras i början av varje termin och kan exempelvis innefatta eldning, lekar, knopar, täljning, kanotpaddling, sjukvård etc. Läs gärna mer om de olika avdelningarna nedan!