Trygga möten

Alla ledare i Scouterna är utbildade i Trygga Möten. Utbildningen är obligatorisk eftersom vår vision är att erbjuda en scoutverksamhet där alla barn ska känna sig säkra och trygga. Trygga Möten är en verksamhet i Scouterna som består av utbildning för scoutledare i hur man kan arbeta för att förebygga olika former av övergrepp (fysiska, psykiska och sexuella). Utbildningen handlar också om vad man gör om någon utsätts för övergrepp samt stöd och rådgivning till scoutkårer och föräldrar.

Läs mer om Trygga Möten »